τηλέφωνο επικοινωνίας:2132025882, 2132025842

email επικοινωνίας: kpns@neasmyrni.gr , info@neasmyrni.gr